top of page
groep website_.jpg

Gebalanceerde Trainingen

Wij kiezen voor gebalanceerde trainingen met focus op positieve beloningen. Zo blijft onze hond gemotiveerd en blijft trainen leuk. Er wordt gewerkt met zowel voeding- als met bal-beloningen, afhankelijk van de hond en de voorkeur. 

Er wordt steeds gestart met enkele individuele trainingen, zodat de relatie tussen hond en baasje verbetert. Op deze manier kunnen we ook eenvoudiger de geleider en hond bijsturen.

Wanneer hond en geleider er klaar voor zijn, kunnen ze meedoen bij de groepstrainingen, waarbij er natuurlijk veel meer afleiding is.

Groepstraining

Focus onder afleiding

Bij de groepstrainingen gaan wij met zoveel mogelijk honden en begeleiders samen op het veld en werken we verder aan de gehoorzaamheid. De reden van deze training is dat de honden een grotere afleiding hebben door de aanwezigheid van de andere honden en de begeleider (vb. het geblaf, de commando's van de begeleiders, de speeltjes en beloningen).

 

Dit maakt het allemaal een beetje interessanter om je hond gefocust te houden op jezelf en niet afgeleid te worden door wat er rond je hond gebeurt . Uiteraard wordt dit in samenspraak gedaan met de trainer die de groep begeleidt en alles goed laat verlopen. De voldoening is des te groter als je lekker samen met de andere honden op het plein kan oefenen en spelen.

Speuren

Mentale workout voor je hond!

Opgelet! Momenteel bieden wij geen speurwerk aan! 

We hopen dit spoedig terug in het aanbod te hebben.

In dit onderdeel mag jouw Duitse Herder gaan bewijzen dat zijn neus zijn best ontwikkeld zintuig is. Jouw DH gaat in dit onderdeel een vooraf afgestapt parcours, in een weide of op een akker, op basis van de geur volgen en moet hij een aantal voorwerpjes (10 cm lang en 2 à 3 cm breed) vinden en verwijzen.


De moeilijkheidsgraad stijgt met de verschillende examens. Zo zal bij het eerste examen het parcours beperkt zijn tot een 300 passen, door jezelf gelegd, en moet je DH 2 voorwerpen terug vinden.

Bij de volgende examens zal het spoor (400 tot 600 passen) gelegd worden door een officiële spoorlegger (vreemd spoor). Zijn er meer hoeken voorzien, zal het spoor langer liggen en moet jouw DH 3 voorwerpen terugvinden.

Dit vraagt een grote zelfstandigheid van de hond, een sterk vertrouwen van de baas in zijn teamgenoot en … heel veel uren trainen.

download (1).jfif

Pakwerk

Ultieme controle

Opgelet! Momenteel bieden wij geen pakwerk aan! 

We hopen dit spoedig terug in het aanbod te hebben.

 

 

Het Pakwerk wordt vaak als het meest spectaculaire gedeelte van het I.G.P. programma gezien. Het is natuurlijk ook een overweldigend beeld om honden met het pakwerk bezig te zien, en toch is het appel bij dit onderdeel het belangrijkst. Alleen een goed luisterende hond zal namelijk punten kunnen scoren.

 

Vergeet niet dat een niet goed luisterende hond gevaarlijk zou kunnen zijn! Bij het Pakwerk is de rode draad, dat de hond op commando de pakwerker zelfstandig staande houdt. Zo moet de hond tot maximaal 6 ‘verstekken’ (schuttingen) inspecteren waar de pakwerker, zonder gezien te worden, zich kan verstoppen voor de hond. Als de hond de pakwerker gevonden heeft, moet hij, zonder deze aan te raken, beletten dat deze kan vluchten. Tevens moet hij door te blaffen, zijn geleider vertellen dat hij de pakwerker gevonden heeft.Hierna zal de pakwerker op een nieuw positie de vlucht inzetten waarna de hond deze vlucht dient te verijdelen. Nu moet de hond op het moment dat de pakwerker stilstaat op commando van de geleider loslaten. Hierna komt er nog een schijn ‘aanval’ op de hond van zowel een korte als een lange afstand waarbij de hond deze schijn ‘aanvallen’ zal moeten opvangen.Tot slot zal de geleider samen met zijn hond de pakwerker van het veld afvoeren. 

 

Doelstelling I.G.P is een vorm van hondentraining waarbij de hond zonder aarzelen een pakwerker staande moet kunnen houden. Echter een politiehond zal uiteindelijk in een gevaarlijke situaties verzeild raken en onze I.G.P. honden alleen met, laten we zeggen, toneelspel. Onze honden zijn primaire gezelschapsdieren en moeten sociaal kunnen blijven omgaan met gezinsleden als kinderen en andere dieren.

 

'Gevaarlijke honden’? 

Het is niet de bedoeling van I.G.P. training om uw hond ‘gevaarlijk’ te maken. Het gaat hier om een Hondensport waarbij alleen dat wat al in de hond zit aan potentieel, gecontroleerd wordt gebruikt. Een goed afgerichte I.G.P. hond is vaak betrouwbaarder dan een niet I.G.P. getrainde hond daar deze eerste zijn agressie weet te reguleren. De meeste ‘probleemhonden’ waarover we in de media lezen zijn dan ook honden van ‘bazen’ die geen enkele kynologische kennis bezitten! Reeds vanaf de start met deze sport worden beginners door ervaren instructeurs begeleid zodat ook zij op een correcte wijze met hun hond om zullen gaan. 'Bijtende honden'De honden bijten bij I.G.P. alleen op commando van de geleider en zijn hierbij zelfverzekerd. Er is dus geen sprake van dominante agressie en zeker niet van angstbijters. Dit maakt van hen betrouwbare en vooral lieve honden. Werkhonden zijn gefokt om mee te werken en zijn geen honden om werkeloos in huis te zitten. Als u een werkhond heeft, ga er dan ook mee aan het werk.

ca trofee pakwerk kevin van gils 1.jpg
bottom of page