Pakwerk

Onderdeel  Pakwerk
Het Pakwerk wordt vaak als het meest spectaculaire gedeelte van het I.G.P. programma gezien. Het is natuurlijk ook een overweldigend beeld om honden met het pakwerk bezig te zien toch is het appèl bij dit onderdeel het belangrijkst. Alleen een goed luisterende hond zal namelijk punten kunnen scoren.
Vergeet niet dat een niet goed luisterende hond gevaarlijk zou kunnen zijn!
Bij het Pakwerk is de rode draad, dat de hond op commando de pakwerker zelfstandig staande houdt. Zo moet de hond tot maximaal 6 ‘verstekken’ (schuttingen) inspecteren waar de pakwerker, zonder gezien te worden, zich kan verstoppen voor de hond. Als de hond de pakwerker gevonden heeft, moet hij, zonder deze aan te raken, beletten dat deze kan vluchten. Tevens moet hij door te blaffen, zijn geleider vertellen dat hij de pakwerker gevonden heeft.
Hierna zal de pakwerker op een nieuw positie de vlucht inzetten waarna de hond deze vlucht dient te verijdelen. Nu moet de hond op het moment dat de pakwerker stilstaat op commando van de geleider loslaten. Hierna komt er nog een schijn ‘aanval’ op de hond van zowel een korte als een lange afstand waarbij de hond deze schijn ‘aanvallen’ zal moeten opvangen.
Tot slot zal de geleider samen met zijn hond de pakwerker van het veld afvoeren.
 
Doelstelling I.G.P is een vorm van hondentraining waarbij de hond zonder aarzelen een pakwerker staande moet kunnen houden. Echter een politiehond zal uiteindelijk in een gevaarlijke situaties verzeild raken en onze I.G.P. honden alleen met, laten we zeggen, toneelspel. Onze honden zijn primaire gezelschapsdieren en moeten sociaal kunnen blijven omgaan met gezinsleden als kinderen en andere dieren.
'Gevaarlijke honden’
Het is niet de bedoeling van I.G.P. training om uw hond ‘gevaarlijk’ te maken. Het gaat hier om een Hondensport waarbij alleen dat wat al in de hond zit aan potentieel, gecontroleerd wordt gebruikt. Een goed afgerichte I.G.P. hond is vaak betrouwbaarder dan een niet I.G.P. getrainde hond daar deze eerste zijn agressie weet te reguleren. De meeste ‘probleemhonden’ waarover we in de media lezen zijn dan ook honden van ‘bazen’ die geen enkele kynologische kennis bezitten! 
Reeds vanaf de start met deze sport worden beginners door ervaren instructeurs begeleid zodat ook zij op een correcte wijze met hun hond om zullen gaan. 
'Bijtende honden'
De honden bijten bij I.G.P. alleen op commando van de geleider en zijn hierbij zelfverzekerd. Er is dus geen sprake van dominante agressie en zeker niet van angstbijters. Dit maakt van hen betrouwbare en vooral lieve honden. Werkhonden zijn gefokt om mee te werken en zijn geen honden om werkeloos in huis te zitten. Als u een werkhond heeft, ga er dan ook mee aan het werk.